15.2.2015

Služby poskytované třetím stranám

  • produkty rostlinné výroby, živočišné výroby
  • doprava – pozemní silniční doprava vnitrostátní (nákladní automobily), práce autojeřábem
  • prodej náhradních dílů
  • zednické práce, práce s vysokozdvižnou plošinou
  • prodej stavebního materiálu, písku, uhlí

15.2.2015

Rostlinná výroba

Vysočina, „místo, kde končí hlína a začíná kámen“, je kraj, ve kterém telečské zemědělské družstvo hospodaří na 2.624 ha celkové půdy na katastrálním území 31 obcí. Ve výšce 526 m nad mořem je nám ročně naděleno průměrně 692 mm srážek v teplotě 7,7 °C (průměry podle ČHMÚ za 2013). Pěstujeme: pšenici, ječmen ozimý, žito, oves a tritikale na zrno, dále kukuřici silážní, řepku olejnou, mák, kmín a trávy na semeno.
Rostlinná výroba Rostlinná výroba Rostlinná výroba

15.2.2015

Živočišná výroba

Hlavní činností v ŽV je pro ZD Telč výroba mléka. Na VKK stojí kolem 380 ks dojených holštýnských krav, které ročně vyprodukují bez mála 3,5 mil. l mléka, jež je prodáváno přes odbytové družstvo JIPO do jihlavské mlékárny Moravia Lacto. Ve Slaviboři si také sami vykrmujeme býky, kteří jdou před druhým rokem života na jatka. Zemědělské družstvo Telč chová na pastvinách na Rozsíčkách stádečko masného skotu francouzského plemene Charollais, které obsahuje asi 40 rohatých, občas i hodných matek a plemenného býka. Vedle chovu skotu má ZD Telč i chov prasat. V roce 2013 byla uzavřena porodna prasat ve Strachoňovicích, zůstal předvýkrm a výkrm prasat v Mrákotíně a v Telči – Cihelně. V současnosti je v těchto výkrmnách asi 1000 ks prasat. V roce 2014 bylo prodáno celkem 315 tis. kg masa v živém.
Živočišná výroba Živočišná výroba Živočišná výroba

15.2.2015

Bioplynová stanice

Jako první bioplynová stanice v jihlavském okrese byla spuštěna v roce 2010. Postavila ji německá firma BGS s elektrickým výkonem 620 kW a tepelným výkonem 720 kW. Energie vyrobená v telečské bioplynové stanici může zásobovat cca 1500 domácností elektřinou a 500 domů vytápět tepelnou energií. Vstupní suroviny jsou travní senáž, kukuřičná siláž, hovězí hnůj a hovězí kejda. Bioplynka vyprodukovala v roce 2014 4.800 MW, z čehož bylo do elektrické sítě prodáno 86%.
Přikládáme odkazy na reference v médiích:
http://www.bgs-energy.cz/2011/09/27/bioplynova-stanice-telc-okr-ji1/
http://www.jihlavske-listy.cz/clanek5866-v-telci-vyuziji-silaz-senaz-hnuj-i-kejdu.html
http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/v-telci-se-stavi-prvni-bioplynova-stanice-v-okrese.html
Bioplynová stanice Bioplynová stanice
15.2.2015

Peletárna

V peletárně, která byla spuštěna roku 2006 a zrekonstruovaná 2012, probíhá výroba alternativních pelet z odpadů rostlinného původu. Radkovská výrobní linka pelet se zaměřuje především na výrobu velkoobjemovou, ale dle potřeby provádí i maloprodej.