ZD Telč Při příjezdu do malebné Telče ze směru od Třebíče zkrášluje první pohled na město UNESCO hlavní středisko ZD – leží po levé straně od hlavní silnice. Pod toto hlavní středisko, kde naleznete administrativní budovu, bioplynovou stanici, dílny a garáže, velkokapacitní kravín, teletník a porodnu, sklady, čističku a sušičku obilí, stavební útvar i sklad stavebního materiálu atd., spadá i několik podstředisek (Hostětice, Slaviboř, Rozsíčky). V Mrákotíně má družstvo další samostatné středisko, ve kterém je předvýkrm a výkrm prasat, dílna, bramborárna, sklad obilí, dalším střediskem je Radkov, kde se nachází peletárna a dílna.

ZD Telč V dnešní době bohužel většina lidí nezaujímá k zemědělství pozitivní postoj. Vidí na něm pouze jeho nepěkné, špinavé a zapáchající stránky, ale základní funkce zemědělství často veřejnosti unikají, i když s jeho produkty přicházejí dnes a denně do kontaktu a užívají je. Základním úkolem už není pouze produkce potravin a surovin, zemědělství má obecně funkci krajinotvornou s velkým vlivem na životní prostředí, zachování a obhospodařování půdy, udržování obnovitelných přírodních a energetických zdrojů a zachování biodiverzity. Díky socioekonomické funkci zemědělské činnosti si mnoho venkovských oblastí může udržet svou životaschopnost. Pojďme si představit jedno takové družstvo, které ročně vyprodukuje bezmála 3,5 mil. l mléka, 315 tis. kg vepřového masa, obhospodařuje 2.624 ha půdy na katastrálním území 31 obcí, vyrobilo 4800 MW elektrické energie a spoustu dalšího.
16.06.2024

Prodej stavebního materiálu

Reklama - stavebniny
16.06.2024

ZD Telč

Zemědělské družstvo Telč
Za Stínadly 426, 588 56 Telč
IČO: 00137162
DIČ: CZ00137162
Email: zdtelc@zdtelc.cz
... více v kontaktech ...
Jsme členem těchto organizací, aneb „V jednotě je síla“:
 • Zemědělský svaz ČR
 • JIPO, družstvo
 • Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
 • Českomoravská společnost chovatelů
 • Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
24.4.2024

Publicita projektu

V rámci toho projektu byly provedeny tyto stavby:
 • Produkční stáj
 • Stavební úpravy čerpací jímky 01
 • Čerpací jímka 05
 • Rozšíření manipulačních plochy
 • Rozšíření dešťové kanalizace
 • Rozšíření venkovního vodovodu
 • Hnojiště

27.4.2022

Publicita projektu

16.11.2021

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce sušící linky, ZD Telč
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022558
Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce sušící linky, ZD Telč“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti rekonstrukcí PLO a změnou vytápění využitím odpadního tepla z BPS. Projektem dojde k výměně sušící linky a dopravních cest a k realizaci teplovodní přípojky. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.